Käyttöehdot

Ehdot päivitetty viimeksi 1.4.2017.

Ollin Arkisto (jäljempänä "Palvelu") on maksullinen verkkopalvelu, jonka on toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Nettiteeri (jäljempänä "Palveluntarjoaja"). Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjältä rekisteröitymistä ja näiden käyttöehtojen hyväksymistä ja niihin sitoutumista.

Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan muualla Palvelussa tai siihen liittyvässä viestinnässä antamia tai muuten ilmeneviä ohjeita Palvelun käytöstä.

Palvelun käyttö

Palvelun käyttämiseksi käyttäjän on rekisteröidyttävä palveluun ja annettava nimi, oma toimiva sähköpostiosoite ja salasana. Virheellisen sähköpostiosoitteen antaminen on kiellettyä ja voi johtaa tunnusten sulkemiseen ilman erillistä varoitusta.

Yksittäinen luonnollinen henkilö saa kerran käyttää palvelun ilmaisen kokeiluajan, jonka jälkeen palvelun käytöstä tulee maksaa hinnaston mukainen kuukausimaksu. Käyttäjä saa kuunnella Palvelun sisältöä yksityiskäytössä, mutta ei esimerkiksi julkisten paikkojen taustamusiikkina.

Yhdellä rekisteröidyllä käyttäjätunnuksella saa kuunnella Palvelun sisältöä yhdessä paikassa kerrallaan.

Palvelun käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen tai rekisteröityä huoltajan tao edunvalvojan luvalla.

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida esimerkiksi äänittämällä Palvelun sisältöä vaan kuuntelu on tapahduttava aina Palvelun kautta.

Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut käyttäjätiedot. Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä ja luovuttamisesta löydät Rekisteriselosteesta. Käyttäjä voi poistaa tilinsä Profiilissaan kohdassa "Poista käyttäjätunnus".

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Salasanan säilyttäminen on käyttäjän vastuulla, eikä käyttäjä saa luovuttaa sitä kolmansille osapuolille.

Alaikäisten tai muiden vajaavaltaisten käyttäjien tulee voida esittää tarvittaessa huoltajan tai edunvalvojan suostumus palvelun käyttöön.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista. Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan ja vastaa itse asianmukaisten laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta, toimintakunnosta ja suojaamisesta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttäjätiliään, oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle.

Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palvelu on lähtökohtaisesti aina toiminnassa. mutta Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä ylläpidollisten toimenpiteiden tai muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisten toimintakatkosten kuten esimerkiksi ylläpitotoimien tai tietoliikenneyhteyksien ongelmien vuoksi aiheutuneista ongelmista. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta, eikä Palveluntarjoaja anna takeita Palvelun virheettömästä toiminnasta.

Palveluntarjoaja ei vastaa tuottajien palvelussa julkaisemien kuvaustekstien sisällöstä tai sen lainmukaisuudesta, mutta pidättää oikeiden muuttaa tuottajien lisäämiä tekstejä tarpeen mukaan lainmukaisuuden ja hyvän tavan mukaisuuden turvaamiseksi.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Tuottajat ovat sopimuksella antaneet Palveluntarjoajalle luvan levittää heidän materiaaliansa Palvelussa Palveluntarjoajan maksamaa korvausta vastaan. Mahdolliset sanoittajat, säveltäjät ja sovittajat saavat korvauksen Teostolta, jonka kanssa Palveluntarjoajalla on Teoston ehtojen mukainen sopimus Palvelusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näitä käyttöehtoja tai muita Palvelussa olevia ohjeita tai sääntöjä vastaan toiminut taikka hyviä tapoja tai lakia rikkonut käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä palveluun.

Palvelun maksuliikenteestä vastaa Nets Oy (0107810-9). Maksuliikenteen ehdot löytyvät tarkemmin sivulta Maksuehdot.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen mukana siihen liittyvät käyttäjät toiselle yhtiölle kokonaan tai osittain.

Ehtojen ja palvelun muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa palvelun ehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy muutokset ehtoihin käyttämällä Palvelua.

Palveluntarjoajalla on myös oikeus muuttaa Palvelun sisältöä tai toimintaa palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelu kokonaan.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei saada sovittua neuvottelemalla, asia ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti Oulun käräjäoikeudessa.